Optymalizacja składki PFRON

1239003

  • Składka na PFRON jest jedną z obowiązkowych składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Do wpłat na PFRON zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Proponujemy kompleksową analizę optymalizacyjną i dostarczamy gotowe rozwiązania.
  • Jako zakład pracy chronionej jesteśmy upoważnieniu do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON – zgodnie z obowiązującymi przepisami  – 50%

Facebook