Ochrona osób i mienia

Profesjonalna oraz skuteczna ochrona fizyczna.

Podstawową zasadą działania CZA-TA jest dostarczenie kontrahentowi kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia należącego do zleceniodawcy. Nasza oferta obejmuje również działania prewencyjne.

Oferujemy ochronę skierowaną głównie dla:

  • sieci handlowych,
  • przemysłu,
  • branży FM,
  • firm logistycznych,
  • imprez masowych i eventów.

Firma Cza-Ta zapewnia profesjonalną, ale przede wszystkim skuteczną ochronę swoim klientom. Oferujemy m.in. działalność w zakresie ochrony i patrolowania, działalność ochroniarską związaną z transportem pieniędzy (do 0,8 jednostki przeliczeniowej ok.500 tyś. zł.), papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy, działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe. Dodatkowo nasza agencja ochrony realizuje usługi specjalistyczne takie jak:

  • ochrona osobista
  • ochrona imprez masowych
  • serwis recepcyjny