Monitoring

Monitoring wizyjny – zabezpieczenie 24 godziny na dobę

Monitoring jest powszechnie stosowany w firmach i obiektach użyteczności publicznej oraz coraz częściej trafia także do prywatnych domów oraz budownictwa wielorodzinnego. Monitorujemy obiekty firmowe oraz prywatne.

Dzięki posiadaniu własnej stacji monitorowania alarmów zapewniamy szybkie i skuteczne grupy interwencyjne. Sygnały z poszczególnych urządzeń przesyłane są drogą radiową lub satelitarną, co zapewnia ciągłość transmisji.

Oferujemy:

  • monitoring obiektów stałych
  • monitoring pojazdów GPS
  • monitoring wizyjny

System alarmowy podłączony do systemu monitorowania obiektów w znaczący sposób podnosi poziom zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub np. pożarem. Monitoring jest skuteczną i relatywnie najtańszą formą ochrony mienia.