Optymalizacja składki PFRON

Uzyskaj nawet do 50% ulgi na rzecz PFRON.

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Do wpłat na PFRON zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Wpłata na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby Pracowników w przeliczeniu na pełny etat, odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Proponujemy kompleksową analizę optymalizacyjną i dostarczamy gotowe rozwiązania. Jako zakład pracy chronionej jesteśmy upoważnieniu do udzielania nawet do 80% ulgi we wpłatach na PFRON.