Z dniem 01 luty 2013 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością  dla zakresu: Usługi ochrony osób, mienia i monitorowania obiektów. Usługi porządkowe w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów i terenów zewnętrznych.

Audit przeprowadzony przez Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o.Oddział Warszawa wykazał, że system zarządzania jakością spełnia wymagania następującej normy:

ISO 9001:2008