Zatrudniając osoby niepełnosprawne Przedsiębiorca może uniknąć odprowadzania obowiązkowych wpłat na PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Jak tego dokonać?

Składka na PFRON jest jedną z obowiązkowych składek odprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Do wpłat na PFRON zobowiązani są Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

pfron

Istnieją jednak dwa sposoby na uniknięcie w/w wpłat. Pierwszy prosty – wynajęcie pracowników z zakładu pracy chronionej – takiego jak Cza-Ta (należy tu jednak pamiętać, że nie każdy zakład pracy chronionej pozwala na odliczenie takiej samej części składki). W ten sposób pozyskasz pracowników do ochrony, sprzątania czy prostych prac biurowych, których pracę otrzymasz w zasadzie za darmo – pomniejszając tym samym obowiązkowe wpłaty na PFRON. Drugi – bardziej złożony i wymagający  – samodzielna rekrutacja pracowników z odpowiednimi schorzeniami.