W ubiegłym roku rząd zadecydował o tym, że osoby pracujące na umowach – zlecenie, od 01.01.2017 r. miały otrzymywać za godzinę pracy nie mniej niż 13 zł. brutto.

Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Jak podaje Dziennik Łódzki w jednej z łódzkich firm godzinowa stawka sprzątaczek, które podpisały umowę – zlecenie od stycznia wynosi wprawdzie 13 zł. lecz zostały one obciążone dodatkową kwotą 500 zł. miesięcznie za wynajem odkurzacza. Nie inaczej jest z wynagrodzeniem za pracę łódzkich ochroniarzy. Im również podniesiono stawkę godzinową do 13 zł. brutto. Jednak od Nowego Roku muszą oni płacić w swej firmie, za wynajem pomieszczenia oraz za światło. Takie nadużycia zdarzają się nie tylko w województwie łódzkim. Ochroniarze w innych częściach naszego kraju obciążani są kosztami wynajęcia munduru. Po odliczeniu wszelkich kosztów ich zarobki kształtują się na poziomie 8 zł. brutto za godzinę pracy.

Firma „CZA-TA” NICIAK SPÓŁKA JAWNA stanowczo i kategorycznie odżegnuje się od tego typu karygodnych praktyk.