Rok 2014 był ciężkim okresem dla firm świadczących usługi w zakresie ochrony fizycznej i utrzymania czystości. Wiele z nich poważnie podupadło lub w ogóle były zmuszone całkowicie zakończyć swoją działalność.

Dlatego z tym większą radością i satysfakcją pragniemy poinformować naszych obecnych i przyszłych Klientów, że przedsiębiorstwo CZA-TA nie tylko  oparło się tej niekorzystnej sytuacji, ale dalej się rozwija. W październiku 2014 roku ruszył nasz nowy ODDZIAŁ W POZNANIU obejmujący swym zasięgiem działania cały obszar Wielkopolski.

Życzymy pracownikom nowego oddziału wielu sukcesów i radości z pracy włożonej w nasz wspólny cel – satysfakcję i zadowolenie Klienta!