Konkurs

Jak co roku Wspólnicy CZA-TA ogłaszają konkurs plastyczny.

Temat prac to „CZA-TA” za 100 lat”

W konkursie mogą brać udział dzieci pracowników Spółki bez względu na wiek.

Prace plastyczne, należy przesłać na adres  Spółki w nieprzekraczalnym terminie do 6.12.2016r.

Dla biorących udział w zabawie przewidziane są nagrody, a najlepsze prace zostaną jak co roku umieszczone na kalendarzu.

Zapraszamy do zabawy!

Facebook